​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Публикации

 

 

202020152017202020172017201920202020202020202020
Selly T.   Schiffbauer J.D.   Jacquet S.M.   Smith E.F.   Nelson L.L.   Andreasen B.D.   Huntley J.W.   Strange M.A.   O'Neil G.R.   Thater C.A.   Bykova N.   Steiner M.   Yang B.   Cai Y.P.   A New Cloudinid Fossil Assemblage from the Terminal Ediacaran of Nevada, USA
20202020
Кузнецов Н.Б.   Колесникова А.А.   Марусин В.В.   Кочнев Б.Б.   Романюк Т.В.   Покровский Б.Г.   Дубенский А.С.   Шешуков В.С.   Ляпунов С.М.   Московский Д.В.   Возраст и источники сноса обломочного материала иркутской свиты мотской серии (Иркутское Присаянье)
202020202020202020202020