mail mail

RU

EN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Публикации

 

 

2021
Zolkos S.   Fiske G.   Windholz T.   Duran G.   Yang Z.   Olenchenko V.   Faguet A.   Natali S.M.   Detecting and mapping gas emission craters on the yamal and Gydan peninsulas,western siberia
2021202120212021202120212021202120212021202120212021
Koulakov I.   Plechov P.   Mania R.   Walter T.R.   Smirnov S.Z.   Abkadyrov I.   Jakovlev A.   Davydova V.   Senyukov S.   Bushenkova N.   Novgorodova A.   Stupina T.   Droznina S.Y.   Anatomy of the Bezymianny volcano merely before an explosive eruption on 20.12.2017
20212021202120212021202120212021202120212021