V. Glinskikh D. Gornostalev I. Mikhaylov M. Nikitenko

Издание : 82nd EAGE Conference and Exhibition 2020 (Amsterdam, The Netherlands, 8-11 December 2020)
Место издания: Amsterdam , Год издания: 2020
Материалы конференции