M.N. Nikitenko I.V. Surodina I.V. Mikhaylov V.N. Glinskikh C.V. Suhorukova

Издание : 77th EAGE Conference and Exhibition 2015 (Madrid, Spain 1-4 June, 2015)
Место издания: Madrid , Год издания: 2015
Материалы конференции
Страницы: 10715