M.I. Epov Yu.N. Antonov I.N. Yeltsov S.S. Zhmaev A.N. Petrov V.N. Ulyanov V.N. Glinskikh V.N. Eremin K.N. Kayurov V.V. Kiselev V.T. Lavrukhov S.V. Martakov M.N. Nikitenko M.Yu. Revva A.Yu. Sobolev K.V. Sukhorukova A.B. Cheryauka

Издатель: Geo , Место издания: Novosibirsk , Год издания: 2002 , Страниц: 112