Лаборатория экспериментальной сейсмологииЛаборатория экспериментальной сейсмологииЛаборатория экспериментальной сейсмологии

 

 

 Основные результаты

 

 

 Публикации

 

 

20172017201720172017
Лескова Е.В.   Филина А.Г.   Подкорытова В.Г.   Подлипская Л.А.   Шевкунова Е.В.   Манушина О.А.   Денисенко Г.А.   Шевелева С.С.   Шаталова А.О.   Еманов А.А.   Курякова А.В.   Ваганова Г.А.   Жданова Л.А.   Байзигитова Е.А.   Третьюхина Е.И.   Алтай и Саяны (M≥1.8)
2017
Лескова Е.В.   Денисенко Г.А.   Манушина О.А.   Подлипская Л.А.   Подкорытова В.Г.   Шаталова А.О.   Шевелева С.С.   Чуйско-Курайская зона (Алтайский сейсмологический полигон) (ML≥1.9)
201720172017
Александрова Л.И.   Алешина Е.И.   Андрусенко Н.А.   Анисимова Л.В.   Архипенко Н.С.   Асминг В.Э.   Байзигитова Е.А.   Баранов С.В.   Белевская М.А.   Богинская Н.В.   Борисова О.А.   Ваганова Г.А.   Варлашова Ю.В.   Верхоланцев Ф.Г.   Злобина Т.В.   Волосов С.Г.   Габсатарова И.П.   Галактионова Н.Н.   Гилева Н.А.   Голубева И.В.   Данилова Т.В.   Дворникова В.И.   Девяткина Л.В.   Денега Е.Г.   Денисенко Г.А.   Децик И.В.   Дреннова Г.Ф.   Дягилев Р.А.   Еманов А.А.   Жданова Л.А.   Зиброва Е.С.   Иванова Л.Е.   Карпинская О.В.   Козьмин Б.М.   Комарова Р.С.   Константиновская Н.Л.   Королев С.А.   Курилко Г.В.   Курякова А.В.   Леонтьева Л.Р.   Лескова Е.В.   Манушина О.А.   Меньшикова Ю.А.   Москаленко Т.П.   Мунирова Л.П.   Надежка Л.И.   Нахшина Л.П.   Нестеркина М.А.   Павлова Л.В.   Папкова А.А.   Паршина И.А.   Петров С.И.   Пивоваров С.П.   Подкорытова В.Г.   Подлипская Л.А.   Санина И.А.   Славский А.В.   Сохатюк А.С.   Старикович Е.Н.   Старкова Н.Н.   Терешина Е.Н.   Тигунцева Г.В.   Третьюхина Е.И.   Федюшкина Я.И.   Ферчева В.Н.   Филина А.Г.   Хайдурова Е.В.   Хамидулина О.А.   Хастаева Е.В.   Хороших М.Б.   Чернецова А.Г.   Шаталова А.О.   Шевелева С.С.   Шевкунова Е.В.   Шибаев С.В.   Сведения о наиболее крупных промышленных взрывах
2017

 Выполняемые научные проекты

 

 

 Преподавание

 

 

 Научное руководство

 

 

 

 

 Сотрудники