vigk-2011-5-7http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/vigk-2011-5-7.pdfvigk-2011-5-7publ-geologicheskie-i-paleontologicheskie-svidetelstva-rannekembriyskikh-2011-032973

​​​
publ-geologicheskie-i-paleontologicheskie-svidetelstva-rannekembriyskikh-2011-032973