uzku-2011-153-4-211http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/uzku-2011-153-4-211.pdfuzku-2011-153-4-211publ-septarievye-konkretsii-v-oksfordskikh-otlozheniyakh-tsentralnykh-2011-036567

​​​
publ-septarievye-konkretsii-v-oksfordskikh-otlozheniyakh-tsentralnykh-2011-036567