sibkon-2018-88http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/sibkon-2018-88.pdfsibkon-2018-88publ-fiziko-khimicheskie-svoystva-tyazhelykh-neftey-po-rezultatam-046009

​​​
publ-fiziko-khimicheskie-svoystva-tyazhelykh-neftey-po-rezultatam-046009