sibkon-2018-434http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/sibkon-2018-434.pdfsibkon-2018-434publ-sutochnye-variatsii-elektricheskogo-soprotivleniya-na-rudnom-047551

​​​
publ-sutochnye-variatsii-elektricheskogo-soprotivleniya-na-rudnom-047551