ron-2010-7-6http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ron-2010-7-6.pdfron-2010-7-6publ-pitevye-podzemnye-vody-osnovnye-polozheniya-i-metodika-2010-031785

​​​
publ-pitevye-podzemnye-vody-osnovnye-polozheniya-i-metodika-2010-031785