ron-2010-5-63http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/ron-2010-5-63.pdfron-2010-5-63publ-geokhimicheskie-metody-prognoza-i-poiskov-neftegazovykh-2010-031784

​​​
publ-geokhimicheskie-metody-prognoza-i-poiskov-neftegazovykh-2010-031784