pvvr-2018-418http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/pvvr-2018-418.pdfpvvr-2018-418publ-gidrogeologicheskie-predposylki-neftegazonosnosti-mezhovskogo-048139

​​​
publ-gidrogeologicheskie-predposylki-neftegazonosnosti-mezhovskogo-048139