nkh-2018-11-23http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/nkh-2018-11-23.pdfnkh-2018-11-23publ-novyy-elektromagnitnyy-zond-dlya-vysokorazreshayuschego-2018

​​​
publ-novyy-elektromagnitnyy-zond-dlya-vysokorazreshayuschego-2018