msr-2012-39http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/msr-2012-39.pdfmsr-2012-39publ-k-voprosu-o-verkhnemelovykh-otlozheniyakh-gornogo-alta-2012-035259

​​​
publ-k-voprosu-o-verkhnemelovykh-otlozheniyakh-gornogo-alta-2012-035259