mnsk-2018-120http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/mnsk-2018-120.pdfmnsk-2018-120publ-razrabotka-veb-prilozheniya-s-oblachnymi-vychisleniyami-2018

​​​
publ-razrabotka-veb-prilozheniya-s-oblachnymi-vychisleniyami-2018