mnsk-2016-39http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/mnsk-2016-39.pdfmnsk-2016-39publ-testirovanie-algoritma-i-inversiya-dannykh-mtz-v-razlomnoy-045955

​​​
publ-testirovanie-algoritma-i-inversiya-dannykh-mtz-v-razlomnoy-045955