kar-2013-06-63http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/kar-2013-06-63.pdfkar-2013-06-63publ-bystryy-algoritm-vychisleniya-kazhuschikhsya-soprotivleniy-2013-026628

​​​
publ-bystryy-algoritm-vychisleniya-kazhuschikhsya-soprotivleniy-2013-026628