kar-2012-6-16http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/kar-2012-6-16.pdfkar-2012-6-16publ-okaymlyayuschaya-zona-kak-priznak-podvizhnoy-nefti-v-terrigennykh-2012-035484

​​​
publ-okaymlyayuschaya-zona-kak-priznak-podvizhnoy-nefti-v-terrigennykh-2012-035484