gv-2012-1-60http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gv-2012-1-60.pdfgv-2012-1-60publ-vysokorazreshayuschaya-korrelyatsiya-neftegazonosnykh-otlozheniy-2012-034533

​​​
publ-vysokorazreshayuschaya-korrelyatsiya-neftegazonosnykh-otlozheniy-2012-034533