gng-2011-5-56http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gng-2011-5-56.pdfgng-2011-5-56publ-regionalnye-zakonomernosti-izmeneniya-fiziko-khimicheskikh-2011-032425

​​​
publ-regionalnye-zakonomernosti-izmeneniya-fiziko-khimicheskikh-2011-032425