gng-2011-5-19http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/gng-2011-5-19.pdfgng-2011-5-19publ-obstanovki-formirovaniya-gorizonta-yu2-yugo-vostochnykh-2011-032421

​​​
publ-obstanovki-formirovaniya-gorizonta-yu2-yugo-vostochnykh-2011-032421