geosib-2019-2-3-23-29http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2019-2-3-23-29.pdfgeosib-2019-2-3-23-29publ-izuchenie-svoystv-glinistykh-gidratsoderzhaschikh-2019

​​​
publ-izuchenie-svoystv-glinistykh-gidratsoderzhaschikh-2019