geosib-2018-4-233http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2018-4-233.pdfgeosib-2018-4-233publ-proyavlenie-bioticheskikh-protsessov-v-sulfidsoderzhaschikh-049785

​​​
publ-proyavlenie-bioticheskikh-protsessov-v-sulfidsoderzhaschikh-049785