geosib-2015-2-167-172http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2015-2-167-172.pdfgeosib-2015-2-167-172publ-algoritm-rascheta-vremen-pervykh-vstupleniy-dlya-resheniya-043793

​​​
publ-algoritm-rascheta-vremen-pervykh-vstupleniy-dlya-resheniya-043793