geosib-2013-109http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2013-109.pdfgeosib-2013-109publ-osobennosti-osvoeniya-netraditsionnykh-istochnikov-uglevodorodov-2013-040902

​​​
publ-osobennosti-osvoeniya-netraditsionnykh-istochnikov-uglevodorodov-2013-040902