geosib-2012-01-142http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geosib-2012-01-142.pdfgeosib-2012-01-142publ-vliyanie-na-razmeschenie-krupnykh-gazovykh-mestorozhdeniy-2012-034886

​​​
publ-vliyanie-na-razmeschenie-krupnykh-gazovykh-mestorozhdeniy-2012-034886