geos-2017-1-16http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/geos-2017-1-16.pdfgeos-2017-1-16publ-neobkhodimost-smeny-paradigmy-razvitiya-neftegazovogo-049619

​​​
publ-neobkhodimost-smeny-paradigmy-razvitiya-neftegazovogo-049619