evr-2018-10-18http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/evr-2018-10-18.pdfevr-2018-10-18publ-kompleksnoe-issledovanie-sostoyaniya-neftegazovogo-kompleksa-046697

​​​
publ-kompleksnoe-issledovanie-sostoyaniya-neftegazovogo-kompleksa-046697