eng-2013-1-16http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/eng-2013-1-16.pdfeng-2013-1-16publ-primenenie-sistemnogo-podkhoda-pri-razrabotke-mestorozhdeniy-045022

​​​
publ-primenenie-sistemnogo-podkhoda-pri-razrabotke-mestorozhdeniy-045022