aysr-2013-235http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/ibc/aysr-2013-235.pdfaysr-2013-235publ-nizhnebatskie-dvustvorchatye-mollyuski-v-zone-borealno-teticheskogo-2013-040049

​​​
publ-nizhnebatskie-dvustvorchatye-mollyuski-v-zone-borealno-teticheskogo-2013-040049