2-1-silvestrov-i.yu.-neklyudov-d.a.-tcheverda-v.ahttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2012/2-1-silvestrov-i.yu.-neklyudov-d.a.-tcheverda-v.a.pdf2-1-silvestrov-i.yu.-neklyudov-d.a.-tcheverda-v.apubl-analiz-razreshayuschey-sposobnosti-i-ustoychivosti-opredeleniya-2012-034904

​​​
publ-analiz-razreshayuschey-sposobnosti-i-ustoychivosti-opredeleniya-2012-034904