2-1-kolesnikov-yu.i.-emanov-a.f.-hogoev-e.a.-krasnikov-a.ahttp://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/geosibir2012/2-1-kolesnikov-yu.i.-emanov-a.f.-hogoev-e.a.-krasnikov-a.a.pdf2-1-kolesnikov-yu.i.-emanov-a.f.-hogoev-e.a.-krasnikov-a.apubl-primenenie-kompleksa-seysmicheskikh-metodov-dlya-izucheniya-2012-034915

​​​
publ-primenenie-kompleksa-seysmicheskikh-metodov-dlya-izucheniya-2012-034915