AEK80-264-267http://www.ipgg.sbras.ru/ru/Files/publications/aek80/AEK80-264-267.pdfAEK80-264-267publ-problematika-izolyatsii-gazovoy-shapki-neftyanoy-zalezhi-2014-c001104

​​​
publ-problematika-izolyatsii-gazovoy-shapki-neftyanoy-zalezhi-2014-c001104